Pravidla soutěže TCFM 2017

   

Základem dlouhodobé tenisové soutěže regionu FM jsou následující pravidla:

 

1.1. Zápis družstva do každého ročníku tenisového projektu TCFM podléhá schválení organizačního výboru, v případě vzniklých námitek či nesrovnalostí pak schválení valné hromady. Zápis přihlášených družstev pro ročník TCFM 2017 bude uzavřen 25.11.2016. Rozlosování ročníku 2017 pak proběhne 29.11.2016.

1.2. Družstvo tvoří minimálně dva hráči. Každé družstvo má možnost kdykoliv během probíhající soutěže připsat na svou soupisku hráče třetího (organizační výbor si vyhrazuje právo se k tomuto hráči vyjádřit, ať už souhlasnou či nesouhlasnou formou). Prvotním předpokladem pro přijetí nového hráče je, že není a nebyl tenisově registrován.

1.3.Vzniklé tříčlenné družstvo má statut celku a může všechny tři hráče libovolně nasazovat na kterékoliv zápasy (dvouhra, čtyřhra) v daném utkání. Platí však, že nelze jednotlivé hráče střídat v jednom zápase (během dvouhry-setu, během čtyřhry-setu). Pokud hráč nominovaný do zápasu (dvouhra) tento ze zdravotních či jiných důvodů nemůže dohrát, daný zápas (bod) se skrečuje ve prospěch soupeře (6:0) a dále v soutěžním utkání pokračuje hráč jiný. Pokud hráč nominovaný do zápasu (čtyřhra) tento ze zdravotních či jiných důvodů nemůže dohrát, daný set (bod) se skrečuje ve prospěch soupeře (6:0) a v případném dalším setu čtyřhry (záleží na stavu zápasu) pokračuje hráč jiný.

1.4. Každé mistrovské utkání se odehraje systémem čtyř dvouher a jedné čtyřhry:

                                             1. zápas: dvouhra           

                                             2. zápas: dvouhra           

                                             3. zápas: dvouhra     

                                             4. zápas: dvouhra           

                                             5. zápas:  čtyřhra 

Pořadí zápasů v jednotlivém utkání lze libovolně měnit po dohodě obou družstev.

1.5. Zápasy dvouher se odehrají na jeden vítězný set (za stavu 6:6 tie-break). Čtyřhra bude odehrána na dva vítězné sety (za stavu 6:6 tie-break). Každý vítězný set znamená pro družstvo jeden bod. Znamená to, že v utkání může družstvo získat maximálně 6 bodů !!! Celkem se tedy vždy hraje o 7 možných bodů v jednom utkání.

1.6. V každém utkání je hostující tým povinen domácímu družstvu před zahájením utkání nahlásit jména svých hráčů pro první dvě dvouhry (viz. usnesení valné hromady ze dne 22.10.2015).

1.7. Při rovnosti bodů (po odehrání základní části) v celkové tabulce jsou rozhodující kritéria:

1. Vzájemný zápas

2. Větší počet vítězných gamů

3. Menší počet prohraných gamů

1.8. Pro odehrání každého mistrovského utkání platí, že vždy "domácí" jsou vyzývající, navrhují "hostům" termín, místo a povrch utkání (k tomu lze použít na našich webových stránkách oddíl kontakty hráčů). Již domluvený termín mistrovského utkání také "domácí" uvedou na diskuzním fóru našich webových stránek.  Dále "domácí" zodpovídají za sepsání zápisu o utkání (formulář si lze stáhnout a vytisknout také z našich webových stránek) a také "domácí" jsou povinni tento zápis naskenovat a e-mailem odeslat na adresu správce web projektu. Zápis o utkání musí být podepsán zástupci obou družstev.

1.9. Obecné termíny jednotlivých utkání jsou stanoveny při rozlosování soutěže 29.11.2016. Náklady spojené s utkáním v základní části si vždy obě družstva hradí sama.

2.1. Základní část soutěže se odehraje systémem každý s každým. Základní část soutěže je nutno odehrát v termínech leden až srpen 2017. Výsledky jednotlivých utkání jsou průběžně zaznamenávány do tabulky na webových stránkách (s ohledem na dobu doručení aktéry utkání).

2.2. Po základní části následuje závěrečný celodenní turnaj MASTER 2017.

2.3. MASTER 2017 (termínově předpoklad září 2017) bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev a následného rozlosování. Tento závěrečný turnaj bude pojat jako celodenní sportovní a společenská událost jak pro hráče samotné tak i pro jejich rodinné příslušníky, přátele a známé. Náklady spojené s jeho přípravou, prezentací a provozem samotným budou hrazeny jak ze startovného tak i z příspěvků sponzorů.

3.1. Výše startovného pro ročník TCFM 2017 schválené valnou hromadou je stanovena na 4.000,- Kč za družstvo (je jedno zda dvoučlenné nebo tříčlenné).

3.2. Startovné pro ročník TCFM 2017 je splatné  k rukám pokladníka a dopingového komisaře projektu (p.Bezecný Rostislav).